Επικοινωνία

Law - Tax Services
Μ. Καζαντζάκη - Μ. Αλτουβάς Δικηγόροι
Λογιστικό - Δικηγορικό Γραφείο

Πάρου 18, Ερμούπολη, Τ.Κ. 84 100, Σύρος

Επικοινωνία:
Για Δικηγόρο: 22810 80 260 & 6939 17 60 81
Για Λογιστή: 22814 08 030 & 6932 72 03 16


Εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.